שכונת הווילות צרו קשר

עיר קטנה. מושלמת למשפחות.

מתחמי שיווק 2017

החברה לפיתוח קיסריה תפתח בימים הקרובים ליזמים ולחברות בנייה את האפשרות לרכוש קרקע באור-ים.
שיווק הקרקעות באור ים ליזמים ולחברות הבנייה יעשה בארבעה שלבים. כאשר בשלב הראשון ישווקו  בשנת 2017 כ-1,000 יח"ד, כ-2,500 יח"ד הנותרות ישווקו במהלך השנים 2018 עד 2020.

כל יזם יהיה רשאי להציע הצעות לכל אחד מהמתחמים כאשר הזכייה המקסימאלית תעמוד על מקסימום 3 מתחמים. תנאי הסף יהיו בהתאם למתחמים בו יזכה היזם והיקף הבנייה.