שכונת הווילות צרו קשר

עיר קטנה. מושלמת למשפחות.

שאלות ותשובות

יזם יקר ריכזנו עבורך מקבץ תשובות לשאלות נפוצות המייחסות לאור ים, לסביבה ולאופן הגשת מסמכי ההצעה וההתקשרות.

על אור ים

 • השכונה החדשה בשטח של כ- 1,070 דונם תוקם בדרום אור עקיבא על אדמות קרן רוטשילד בצמידות לישוב קיסריה. שכונת המגורים החדשה תוקם בהמשך למרקם מבונה עם חיבור אינטגרטיבי לאור עקיבא, סמיכות לפארק העסקים קיסריה, סמיכות לאטרקציות נופיות ונגישות מרבית לכל צירי התחבורה הראשיים ולתחנת הרכבת. שכונת אור ים מקושרת היטב לכביש 4 (ת"א-חיפה) ולכביש 2 (כביש החוף) והיא מצויה במרחק של כ- 40 דק' נסיעה מתל אביב וכ- 30 ד' מחיפה.

 • השכונה תכלול 3,480 יחידות דיור שיתנו מענה לכ- 12,000 תושבים בתמהיל מגוון של טיפוסי בינוי. היצע מבננים רחב של בניה מרקמית, בנייני מגורים עד 15 קומות וצמודי קרקע. הפרויקט יכלול דירות גדולות לצד דירות קטנות שיתאימו גם לזוגות ולמשפחות צעירות. בשלב הראשון תשווק ליזמים קרקע לבניית 973 יח"ד.

 • באור-ים ישנן סה"כ כ-3480 יחידות דיור. שלב א', המשווק בשנת 2017, כולל כ-973 יחידות דיור.

 • אור ים - עיר קטנה. מושלמת למשפחות, הינו פרויקט ייחודי, הקורם אור וגידים בימים אלו.
  על מנת למתג, למצב ולבדל את המתחם כולו, השקיעה החברה לפיתוח קיסריה בקמפיין ארצי ייחודי להגברת המודעות לאור-ים.
  כתוצר של הקמפיין, החברה אוספת ומרכזת אלפי פניות של מתעניינים ורוכשים פוטנציאליים, אשר יועברו ליזמים הזוכים.

תוכנית הבינוי

 • תכנית מתאר מפורטת שמספרה 353-0262444 אושרה סופית בינואר 2017 ומתוקפה ניתן להמציא היתרי בניה. התכנית שינתה יעוד הקרקע מחקלאית ליעודי מגורים, שצ"פים, דרכים, מבני ציבור,שטחי מסחר ועוד.

 • לשכונה שני חיבורים למרקם הבנוי הקיים: חיבור לכביש מס' 651 מדרום (מעגל תנועה דו נתיבי) ורחוב דוד המלך- רחוב מרכזי דו מסלולי. קיימת פרישה של תחבורה ציבורית ברחוב דוד המלך ופרישה של רשת שבילי אופניים ושבילי הליכה. המימדים והטופוגרפיה המישורית מאפשרים קומפקטיות, מרחקי הליכה ומרחקי רכיבה על אופניים. התכנון והביצוע כוללים עקרונות מיתון התנועה.

 • מבני החינוך והקהילה פרושים לאורך ובממשק עם הפארק המרכזי. בצפון ובדרום השכונה יוקמו שני בתי ספר תיכון, לאורך השכונה יוקמו 3 בתי ספר יסודיים והגנים ישולבו במגרשים של בתי הספר ולאורך הפארק הלינארי.

 • הקצאת קרקע לצרכי ציבור לשכונה חייבה מתן מענה רחב של מבני ציבור, תרבות ופנאי. שטחי הציבור והשטחים הפתוחים מהווים למעלה משליש משטח השכונה. בסיס החשיבה התכנונית היתה ליצור מערכת ירוקה רציפה, המשכית ואיכותית המקשרת בין השכונה לישוב הקיים ובין חלקי השכונה פנימה. את השכונה יחצה פארק ליניארי עם בתי קפה וקיוסקים לאורכו. מרחקי ההליכה לפארק קצרים והנגישות אליו היא דרך הרחובות והמעברים הירוקים הרוחביים, לפארק מפתח לרחוב הראשי בחלוקת מרחקים מיטבית, אשר מייצרת תחושה של מרחב מיטבי, תוך ניצול מוטיבי הצללה והתאמה לתנאי האקלים.

 • שטחי המסחר הינם כ- 28 דונם הכוללים כ- 35,000 מ"ר שטחי בניה עיקריים בשימושים הטרוגניים של משרדים, מסחר, תרבות ובידור ועוד..

 • פרישת הבינוי כוללת מגוון טיפוסים ונותנת מענה לתמהיל של אוכלוסיית יעד הכולל רוכשי דירות ראשונות לצד משפרי דיור, היצע רחב וגמיש שיאפשר דינמיקה פנים שכונתית של קניה ומכירת יח"ד וכךלצד בנייני רבי קומות ישולבו גם בתים צמודי קרקע ובתים דו משפחתיים.

 • בשל הביקוש הרב הצפוי, מחירי המחירון הינם סופיים ולא ינתנו הנחות על מחירי המגרשים כלל.

 • ככלל לא, פרט למבנים מדגם F מעל 13 קומות וגם אז רק למחצית מהחניות הנדרשות.

פיתוח ותשתיות

 • עבודות הפיתוח תבוצענה ע"י קבלנים מטעם החברה לפיתוח קיסריה , קבלנים מהשורה הראשונה, מהטובים בתחומם בארץ, בעלי רקע, ניסיון ויכולת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של החברה לפיתוח קיסריה.

 • עבודות הפיתוח תתפרסנה על פני כ-8 שנים – בהתאם לקצב השיווק ואכלוס השכונה.

 • בתכולת עבודות הפיתוח כלולות המלאכות הבאות: עבודות עפר, פריסת תשתיות תת קרקעיות, תשתיות על ופיתוח שצ"פים. עבודות הפיתוח תבוצענה עד גבול המגרשים הפרטיים, בשיתוף ובתיאום מלא מול היזמים וחברות הבנייה באור ים ומול גורמי התשתיות – בז"ק, חח"י וטל"כ.

 • לא. כל קווי החשמל יותקנו תחת הקרקע ובאופן שלא יהוו מפגע חזותי ובטיחותי באור ים

 • לאורך רחוב דוד המלך – הרחוב הראשי הנמשך מצפונה עד דרומה של אור ים תנוע תחבורה ציבורית. כמו כן – באור ים מתוכננת רשת שבילי אופניים אשר תהווה פלטפורמה בטיחותית, נוחה, נגישה וירוקה לתנועת רוכבי אופניים.

 • עיריית אור עקיבא תקדם את ביצוע והקמת מוסדות החינוך.

 • החברה לפיתוח קיסריה ו/או החברה לנכסי קיסריה יקדמו תכנון ופיתוח של מתחמי המסחר.

 • במסגרת הסכם הפיתוח שבין העיריה והחברה, משלמת החברה את מלוא האגרות וההיטלים בגין המגרשים המשווקים כך שהיזם ירכוש קרקע מפותחת ופטורה מאגרות והיטלי פיתוח, אגרות הבניה ישולמו עפ"י חוק.

הליך ההצעה וההתקשרות

 • - בימים האחרונים התקבלו פניות מרמ"י לפיהן קיימות מחלוקות בין הקרן לבין רמ"י בנושאים שונים הקשורים לפרויקט.
  - יובהר כי הפרויקט נמשך בהתאם לתוכנית לרבות עבודות הפיתוח ושיווק המקרקעין
  - לקרן זכויות חכירה לדורות (עד שנת 2148) אותם בכוונתה להעביר ליזם הזוכה בחכירת משנה בהתאם לזכותה בשטר החכירה של המקרקעין.
  - לאורך השנים עמדה קרן קיסריה (ועודנה עומדת) במלוא התחייבויותיה על פי שטר החכירה ביחס לכל מקרקעי הקרן.
  - טענות רמ"י או כל גורם אחר בקשר להעברת זכויות החכירה ו/או התשלום בגינם ו/או הקצאת דירות לפרוייקט מחיר למשתכן או כל מתכונת אחרת אינה נוגעת ליזם שיזכה אלא לקרן,לעיריית אור עקיבא ולרמ"י.

 • הזמנה וההליך לבחירת יזם לפרויקט בהתאם למסמכי ההזמנה אינם מהווים מכרז או מעין מכרז, ובכל מקרה אין הם כפופים ולא יחולו עליהם דיני המכרזים, לרבות חוק חובת מכרזים התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או כל דין אחר החל על מכרזים. למתעניינים ו/או לפונים ו/או למציעים לא תעמוד כל טענה בקשר לדיני המכרזים ובהשתתפותם בהליך הם מוותרים על כל טענה כאמור.

 • כל מציע יהיה זכאי להגיש הצעות למגרש אחד או יותר, לפי בחירתו, אולם מובהר כי כל מציע יוכל לזכות בהתקשרות לכל היותר ביחס לשלושה מגרשים.

 • ניתן לרכוש את מסמכי ההזמנה במשרדי החברה ברח' האשל 2 קיסריה (אצל גב' מרב אביטל - קומה א') בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:30 כנגד תשלום של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין ("דמי רכישת ההזמנה"), בהמחאה לפקודת החברה.

 • לא יוחזר לרוכש בכל מקרה, לרבות במקרה בו יחליט המציע שלא להגיש הצעה ו/או בכל מקרה של שינוי, השהיה ו/או ביטול הליכי ההזמנה. חשבונית מס וקבלה תשלח בדואר לפי המען שיימסר על ידי רוכש המסמכים וכן לכתובת תיבת דוא"ל שתימסר על ידי רוכש מסמכי ההזמנה בעת הרכישה.

 • הליך ההזמנה להציע הצעות אינו כולל התמחרות. קרי, כל הצעה למגרש, בכל אחד משלבי הגשת ההצעה ו/או ההתמחרות תהיה סופית ובלתי-מותנית (one shot).

 • את ההצעה יש למסור במעטפות סגורות עם שם המציע על גבי המעטפה במשרדי החברה ברח' האשל 2 קיסריה (אצל גב' מרב אביטל – קומה 1) בין התאריכים 30 באוגוסט 2017 ועד ליום 6 בספטמבר 2017 בין השעות 09:00-12:30. למען הסר ספק, הצעות שיוגשו לאחר יום 6 בספטמבר 2017 בשעה 12:30, לא תתקבלנה