צמודי קרקע ליזמים צרו קשר

עיר קטנה. מושלמת למשפחות.

שאלות ותשובות

יזם יקר, ריכזנו עבורך מקבץ תשובות לשאלות נפוצות המייחסות לאור ים והסביבה, דירות למכירה, תכניות, ואופן הגשת מסמכי ההצעה וההתקשרות.

על אור ים

 • השכונה החדשה בשטח של כ- 1,070 דונם תוקם בדרום אור עקיבא על אדמות קרן אדמונד דה רוטשילד בצמידות לישוב קיסריה. שכונת המגורים החדשה תוקם בהמשך למרקם מבונה עם חיבור אינטגרטיבי לאור עקיבא, סמיכות לפארק העסקים קיסריה, סמיכות לאטרקציות נופיות ונגישות מרבית לכל צירי התחבורה הראשיים ולתחנת הרכבת. שכונת אור ים מקושרת היטב לכביש 4 (ת"א-חיפה) ולכביש 2 (כביש החוף) והיא מצויה במרחק של כ- 40 דק' נסיעה מתל אביב וכ- 30 ד' מחיפה.

 • השכונה תכלול כ-3,480 יחידות דיור שיתנו מענה לכ-12,000 תושבים בתמהיל מגוון של טיפוסי בינוי. היצע מבנים רחב של בניה מרקמית, בנייני מגורים עד 15 קומות וצמודי קרקע. הפרויקט יכלול דירות גדולות לצד דירות קטנות שיתאימו גם לזוגות ולמשפחות צעירות.

 • באור-ים ישנן סה"כ 3480 יחידות דיור. בשנת 2019 ישווקו ליזמים וחברות בניה 77 יח"ד צמודות קרקע ב-9 מגרשים.

 • אור ים - עיר קטנה. מושלמת למשפחות, הינו פרויקט ייחודי, הקורם אור וגידים בשנתיים האחרונות.
  על מנת למתג, למצב ולבדל את המתחם כולו, השקיעה החברה לפיתוח קיסריה בקמפיין ארצי ייחודי להגברת המודעות לאור-ים בקרב לקוחות פוטנציאליים לרכישת הבתים.
  מאות יזמים וחברות בנייה ועשרות אלפים לקוחות פוטנציאליים הביעו התעניינות ורצון לקחת חלק בהצלחה המדוברת שסחפה את המדינה ואלפים כבר רכשו דירות / קרקע בפרויקט.

תוכנית הבינוי

 • תכנית מתאר מפורטת שמספרה 353-0262444 אושרה סופית בינואר 2017 ומתוקפה ניתן להוציא היתרי בניה. התכנית שינתה יעוד הקרקע מחקלאית ליעודי מגורים, שצ"פים, דרכים, מבני ציבור, שטחי מסחר ועוד.

 • לשכונה שני חיבורים למרקם הבנוי הקיים: חיבור לכביש מס' 651 מדרום (מעגל תנועה דו נתיבי) ורחוב דוד המלך - רחוב מרכזי דו מסלולי. קיימת פרישה של תחבורה ציבורית ברחוב דוד המלך ופרישה של רשת שבילי אופניים ושבילי הליכה. המימדים והטופוגרפיה המישורית מאפשרים קומפקטיות, מרחקי הליכה ומרחקי רכיבה על אופניים. התכנון והביצוע כוללים עקרונות מיתון התנועה.

 • מבני החינוך והקהילה פרושים לאורך ובממשק עם הפארק המרכזי. בצפון ובדרום השכונה יוקמו שני בתי ספר תיכון, לאורך השכונה יוקמו 3 בתי ספר יסודיים והגנים ישולבו במגרשים של בתי הספר ולאורך הפארק הלינארי.

 • הקצאת קרקע לצרכי ציבור לשכונה חייבה מתן מענה רחב של מבני ציבור, תרבות ופנאי. שטחי הציבור והשטחים הפתוחים מהווים למעלה משליש משטח השכונה. בסיס החשיבה התכנונית הייתה ליצור מערכת ירוקה רציפה, המשכית ואיכותית המקשרת בין השכונה לישוב הקיים ובין חלקי השכונה פנימה. את השכונה יחצה פארק ליניארי עם בתי קפה וקיוסקים לאורכו. מרחקי ההליכה לפארק קצרים והנגישות אליו היא דרך הרחובות והמעברים הירוקים הרוחביים, לפארק מפתח לרחוב הראשי בחלוקת מרחקים מיטבית, אשר מייצרת תחושה של מרחב מיטבי, תוך ניצול מוטיבי הצללה והתאמה לתנאי האקלים.

 • שטחי המסחר הינם כ- 28 דונם הכוללים כ- 35,000 מ"ר שטחי בניה עיקריים בשימושים הטרוגניים של משרדים, מסחר, תרבות ובידור ועוד.

 • פרישת הבינוי כוללת מגוון טיפוסים ונותנת מענה לתמהיל של אוכלוסיית יעד הכולל רוכשי דירות ראשונות לצד משפרי דיור, היצע רחב וגמיש שיאפשר דינמיקה פנים שכונתית של קניה ומכירת יח"ד וכך לצד בנייני רבי קומות ישולבו גם בתים צמודי קרקע ובתים דו משפחתיים.

פיתוח ותשתיות

 • עבודות הפיתוח מבוצעות ע"י קבלנים מטעם החברה לפיתוח קיסריה , קבלנים מהשורה הראשונה, מהטובים בתחומם בארץ, בעלי רקע, ניסיון ויכולת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של החברה לפיתוח קיסריה.

 • עבודות הפיתוח תתפרסנה על פני כ-8 שנים – בהתאם לקצב השיווק ואכלוס השכונה.

 • בתכולת עבודות הפיתוח כלולות המלאכות הבאות: עבודות עפר, פריסת תשתיות תת קרקעיות, תשתיות על ופיתוח שצ"פים. עבודות הפיתוח תבוצענה עד גבול המגרשים הפרטיים, בשיתוף ובתיאום מלא מול היזמים וחברות הבנייה באור ים ומול גורמי התשתיות – בז"ק, חח"י וטל"כ.

 • לא. כל קווי החשמל יותקנו תחת הקרקע ובאופן שלא יהוו מפגע חזותי ובטיחותי באור ים.

 • לאורך רחוב דוד המלך – הרחוב הראשי הנמשך מצפונה עד דרומה של אור ים תנוע תחבורה ציבורית. כמו כן – באור ים מתוכננת רשת שבילי אופניים אשר תהווה פלטפורמה בטיחותית, נוחה, נגישה וירוקה לתנועת רוכבי אופניים.

 • עיריית אור עקיבא תקדם את ביצוע והקמת מוסדות החינוך.

 • החברה לפיתוח קיסריה ו/או החברה לנכסי קיסריה יקדמו תכנון ופיתוח של מתחמי המסחר.

 • במסגרת הסכם הפיתוח שבין העיריה והחברה, משלמת החברה את מלוא האגרות וההיטלים בגין המגרשים המשווקים כך שהיזם ירכוש קרקע מפותחת ופטורה מאגרות והיטלי פיתוח, אגרות הבניה ישולמו עפ"י חוק.

הליך ההצעה וההתקשרות

 • הזמנה וההליך לבחירת יזם לפרויקט בהתאם למסמכי ההזמנה אינם מהווים מכרז או מעין מכרז, ובכל מקרה אין הם כפופים ולא יחולו עליהם דיני המכרזים, לרבות חוק חובת מכרזים התשנ"ב - 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או כל דין אחר החל על מכרזים. למתעניינים ו/או לפונים ו/או למציעים לא תעמוד כל טענה בקשר לדיני המכרזים ובהשתתפותם בהליך הם מוותרים על כל טענה כאמור.

 • כל מציע יהיה זכאי להגיש הצעות למגרש אחד או יותר, לפי בחירתו. אין הגבלה על מספר המגרשים בהם יכול לזכות יזם בודד ובלבד שעמד בתנאים הקבועים במסמכי ההזמנה.

 • ניתן לרכוש את מסמכי ההזמנה במשרדי החברה ברח' האשל 2 קיסריה (אצל גב' רויטל גורדון - קומה א') בימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:30 כנגד תשלום של 1500 ₪ בתוספת מע"מ כדין ("דמי רכישת ההזמנה"), בהמחאה לפקודת החברה.

 • התשלום עבור מסמכי ההצעה לא יוחזר לרוכש בכל מקרה, לרבות במקרה בו יחליט המציע שלא להגיש הצעה ו/או בכל מקרה של שינוי, השהיה ו/או ביטול הליכי ההזמנה. חשבונית מס וקבלה תשלח בדואר לפי המען שיימסר על ידי רוכש המסמכים וכן לכתובת תיבת דוא"ל שתימסר על ידי רוכש מסמכי ההזמנה בעת הרכישה.

 • הליך ההזמנה להציע הצעות אינו כולל התמחרות. קרי, כל הצעה למגרש, בכל אחד משלבי הגשת ההצעה ו/או ההתמחרות תהיה סופית ובלתי-מותנית (one shot).

 • בשל הביקוש הרב הצפוי, מחירי המחירון המגרשים הינם סופיים יקבעו בהתאם להליך הצעות המחיר, ובכל מקרה ולא ינתנו הנחות על מחירי המגרשים כלל.

 • את ההצעה יש למסור במעטפות סגורות עם שם המציע על גבי המעטפה במשרדי החברה ברח' האשל 2 קיסריה (אצל גב' רויטל גורדון – קומה 1) בין התאריכים 7 ביולי 2019 עד ה- 15 ביולי 2019 בין השעות 09:00-12:30. למען הסר ספק, הצעות שיוגשו לאחר ה-1 ביולי 2019 בשעה 13:00, לא תתקבלנה.